Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C. powstała w roku 2008 r. poprzez połączenie dwóch jednoosobowych działalności gospodarczych. Tym samym połączone zostało ogromne doświadczenie w zakresie wyceny rzeczoznawcy Pawła Drelicha oraz świeże spojrzenie na rozwiązywanie problemów związanych z nieruchomościami. Paweł Drelich wyceną nieruchomości czynnie zajmuje się od 1991 r., a w 1995 r. jako jeden z pierwszych otrzymał uprawnienia zawodowe uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego. Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C. skupia osoby specjalizujące się w różnych dziedzinach (budownictwo, prawo, ekonomia), które łączy wspólna pasja – poszukiwanie wartości. Obecnie Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM SC tworzą:

  • Paweł Drelich – mgr inż. budownictwa, rzeczoznawca majątkowy, ekspert wyceny przedsiębiorstw,
  • Damian Zarzycki – mgr ekonomii, ekspert wyceny przedsiębiorstw, analityk rynku nieruchomości,
  • Łukasz Bąk – mgr ekonomii, ekspert wyceny przedsiębiorstw, analityk rynku nieruchomości,
  • Piotr Mikulski – mgr inż. elektroniki i automatyki, rzeczoznawca majątkowy, ekspert wyceny maszyn i urządzeń,
  • Andrzej Krepa – mgr inż. budownictwa, likwidator szkód,
  • Jan Biskupski – ekspert wyceny maszyn i urządzeń z dużym doświadczeniem w zakresie obrotu maszynami,
  • Dominika Zarzycka – mgr ekonomii, ekspert wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych.

Każdego dnia odpowiadamy na pytania dotyczące wartości nieruchomości, przedsiębiorstw, własności intelektualnej (majątkowe prawa autorskie, znaki towarowe, know-how) oraz maszyn i urządzeń. Każdego dnia doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z prawem własności oraz użytkowaniem wieczystym. Jesteśmy zespołem ludzi, którzy chętnie podejmują się nowych wyzwań. Dlatego też często wyceniamy nietypowe nieruchomości oraz prawa. Posiadamy wiedzę, potencjał i wyposażenie techniczne umożliwiające profesjonalne wykonanie wyceny każdej nieruchomości w relatywnie krótkim czasie. Siedziba Kancelarii mieści się w centrum Wrocławia, swoją działalnością obejmujemy cały kraj. Celem Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C. jest określanie obiektywnej wartości nieruchomości, przedsiębiorstw, własności intelektualnej w oparciu o rzeczywisty stan rynku oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających wykorzystanie pełni praw związanych z własnością oraz użytkowaniem wieczystym. Naszą siłą jest wiedza, obiektywizm i profesjonalizm. Firma jest członkiem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Paweł Drelich i Piotr Mikulski jako aktywnie działający rzeczoznawcy majątkowi są członkami Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Paweł Drelich jest analitykiem Instytutu Analiz Monitora Rynku Nieruchomości mrn.pl.