Na stronie INFOR.PL Arkadiusz Jaraszek zamieścił artykuł pod tytułem Zasady wywlaszczania nieruchomości pod inwestycje publiczne”, w którym opisał postępowanie wywlaszczeniowe wynikające z ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. W krótki i przystępny sposób omówił etapy wywlaszczenia nieruchomości, wyodrębniając:

1) rokowania,
2) postępowanie wywlaszczeniowe,
3) rozprawa administracyjna,
4) decyzja o wywlaszczeniu,
5) moment wywlaszczenia,
6) zwrot nieruchomości.

Cały artykuł dostępny jest w Internecie pod adresem: https://samorzad.infor.pl/temat_dnia/387341,Zasady-wywlaszczania-nieruchomosci-pod-inwestycje-publiczne.html