Opinie

Specustawy

Łukasz Zaliwski w artykule „Specustawy w prawodawstwie polskim – zjawisko incydentalne czy stałe ?” opisał problem występowania tzw. specustaw w polskim systemie prawa stanowionego, podając definicję, krótki przegląd aktów oraz omawiając celowość i zasadność tych rozwiązań. Trudno odmówić autorowi właściwej konkluzji, sprowadzającej się do uznania, iż zjawisko tworzenia i utrzymywania „specustaw” należy ocenić negatywnie, co zresztą wynika z ogólnej konstatacji, iż tworzenie doraźnych rozwiązań prawnych, mających na celu rozwiązanie jednego zagadnienia, nie służy budowaniu spójnego, zwartego i syntetycznego ustawodawstwa, zwłaszcza, że niejednokrotnie rozwiązania dublują cele obowiązujących ustawy zwykłych, pogłębiając chaos prawny, co nie można ocenić pozytywnie.